Tisk

Čistírny odpadních vod

technologický proces čištění odpadní vody navrhujme tak aby byly splněny příslušné právní předpisy (požadavky investora) a předem stanovené požadavky na účinnost čištění. Technologickým procesem čištění odpadní vody dojde ke snížení množství nežádoucích látek z odpadní vody fyzikálními, chemickými nebo biologickými metodami. Firma SIGMAINVEST spol. s r.o se zabývá:

 • čištěním odpadních vod komunálních z aglomerací od 500 EO
  • malé ČOV 500 EO – 10 000 EO
  • střední ČOV 10 000 EO – 100 000 EO
  • velké ČOV nad 100 000 EO
 • čištěním odpadních vod průmyslových
 • zpracováním kalů vznikajících při procesu čištění

 

ČOV Mladá Boleslav IČOV Holešov

ZAJISTÍME

 • studii, odbornou expertizu současného stavu
 • návrh (vypracování projektu) čistírny odpadních vod
 • návrh (vypracování ) projektu jednotlivých technologických stupňů, technologických jednotek, komponent zařízení
 • dodávku technologie
 • montáž a supervizi
 • testy, uvádění do provozu, včetně zkušebního provozu
 • záruční a pozáruční servis

 

Technologické stupně čištění odpadních vod

Zpět