Print

Čerpací stanice Gharb El-Borolos, Egypt

( v rámci projektu MWRI-MED Pumping Station Program)

Projekce, dodávka strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení: 5 čerpadel / převodovka / elektrický motor - úhel sklonu čerpacího soustrojí  45° . Typ a parametry čerpadla:1400 -AQPS-1251-68, kapacitě 5000 l/s, Q= 5 m3/sec, H = 5,6 m, motor : 6,6 kV ; 400 kW. Čerpací stanice v  provozu od roku 2018.
             
1400-AQPS-1251-68

Stored : 2018-08-14 00:00:00
Back