Tisk

ATAD - kalová koncovka ČOV

Projekt 1H –PK2/42 - *Automatizovaná linka pro autotermní termofilní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod - výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení. (2005-2009, MPO/1H)

  • podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) z programu 1H –POKROK (Nadnárodní program výzkumu a vývoje)
  • 2005 – 2009
  • funkce v projektu - řešitel projektu
  • průmyslový výzkum v kategorii znečištění a kontrola vody

 

prospekt zařízení ATAD str. 1

prospekt zařízení ATAD str. 2

 

Patenty, užitné vzory

Patent tryska

 

 

 

 

 

Zpět