Print

Disintegration of fibrous structures

Projekt FT-TA2/066 - *Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu. (2005-2009, MPO/FT)

  • podporován Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) z programu FT –TANDEM
  • 2005 – 2009
  • funkce v projektu - řešitel projektu
  • výzkum v kategorii vliv životního prostředí na zdraví - mechanika tekutin

 

Back