Print

Degrees process of finishes

Úpravny vody

·povrchové vody

·podzemní vody

 

Vtok

·čerpací stanice

 

Předčištění surové vody

· mechanické –mechanické separaci nečistot - česle, lapáky písku a další.

·chemické-procesů oxidace- předchlorace, ozonizace a úprava alkality

·provzdušňování

 

Příprava a separace suspenzí

 

·homogenizace (rychlomísení)

·flokulace a koagulace

·usazovací nádrže (podélné, radiální a lamelové usazováky)

·klariflokulátory (kombinace procesu flokulace a sedimentace)

·filtrace (pískové rychlofiltry, tlakové filtry a vícevrstvé filtry)

 

Příprava a dávkování chemikálií

·přepravu chemikálií a skladování chemikálií(v pevném, kapalném a plynném stavu)

· přípravu roztoků a suspenzí a jejich dávkování

 

Speciální postupy úpravy vody

·ozonizace

·sorpce na bázi aktivního uhlí

·rekarbonizace

·dekarbonizace

·deacidifikace

·demineralizace

·desalinizace

 

Hygienické zabezpečení vody

 

·eliminace lidskému zdraví škodlivých faktorů

·aplikace prvků prospěšných lidskému zdraví

·desinfekci vody - chlorace, ozonizace a UV záření.

 

Kalové hospodářství

·kalová pole

· mechanické zahušťování kalu

· mechanické odvodňování kalu

 

 

Back