Tisk

Úpravny vody

technologickým procesem úpravy vody dojde k odstranění nežádoucích látek z upravované vody fyzikálními, chemickými nebo biologickými metodami a dávkováním látek potřebných z hlediska zdravotního nebo technického. Firma SIGMAINVEST spol. s r.o se zabývá:

  • úpravou povrchových a podzemních vod
  • úpravou vody na vodu pitnou, užitkovou, provozní
  • úpravou vody dle specifických požadavků (vodní hospodářsví průmyslových závodů)

 

 

ZAJISTÍME

  • studii, odbornou expertízu současného stavu
  • návrh (vypracování projektu) úpravny vody
  • návrh (vypracování ) projektu jednotlivých technologických stupňů, technologických jednotek, komponent zařízení
  • dodávku technologie
  • montáž a supervizi
  • testy, uvádění do provozu, včetně zkušebního provozu
  • záruční a pozáruční servis

 

 

Stupně úpravárenského procesu

Zpět