Print

Výzkumný projekt - sušení čistírenských kalů

CROSS - NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE k SUŠENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALU

Společnost SIGMAINVEST je od 1.11.2017 spoluřešitelem výzkumného projektu s finanční podporou poskytnutou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Délka trvání 1.11. 2017 - 30.4. 2020. Více zde

 

                                                                                 

Stored : 2017-10-17 00:00:00
Back