Tisk
Zobrazuji : 1 až 9 z 9 Archív novinek

Výzkumný projekt - sušení čistírenských kalů

CROSS - NÁSTROJ PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ENERGIE k SUŠENÍ ČISTÍRENSKÝCH KALU

Společnost SIGMAINVEST je od 1.11.2017 spoluřešitelem výzkumného projektu s finanční podporou poskytnutou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Délka trvání 1.11. 2017 - 30.4. 2020. Více zde

 

                                                                                 

Vloženo : 2017-10-17 00:00:00

Čerpací stanice DRAIN 2, Egypt (2017)

Nová drenážní čerpací stanice. Zajišťujeme projekci, dodávku strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení:  6ks čerpadel typu 1400-AQPS-1251-68, úhel sklonu čerpacího soustrojí 45°, H=5,1 m, Q = 5 m3/s. Čerpací stanice je v současnoti uváděna do zkušebního provozu.

Vloženo : 2017-05-30 00:00:00

Čistírna odpadních vod Horka nad Moravou (2017)

V současnosti probíhá rekonstrukce ČOV Horka nad Moravou, kde zajišťujeme dodávku technologie. Jedná se o komunální mechanicko - biologickou ČOV s kapacitou 4 300 EO.

Vloženo : 2017-03-22 00:00:00

Čerpací stanice Gharb El-Borolos, Egypt(2017)

( v rámci projektu MWRI-MED Pumping Station Program)

Projekce, dodávka strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení: 5 čerpadel / převodovka / elektrický motor - úhel sklonu čerpacího soustrojí  45° . Typ a parametry čerpadla:1400 -AQPS-1251-68, kapacitě 5000 l/s, Q= 5 m3/sec, H = 5,6 m, motor : 6,6 kV ; 400 kW. Čerpací stanice v garančním provozu.
             
1400-AQPS-1251-68

Vloženo : 2017-02-10 00:00:00

Výzkumná činnost ( 2014 - 2017 )

 

Projekt TA04021421: Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov. Projekt řešen s finanční podporou TAČR. Probíhá poslední rok řešení.

Projekt TA04020217: Inovativní způsob čištění odpadních vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě. Projekt řešen s finanční podporou TAČR. Probíhá poslední rok řešení.

Vloženo : 2017-01-12 00:00:00

Čerpací stanice DRAIN 6, Egypt (2016)

Rekonstrukce drenážní čerpací stanice. Zajišťujeme projekci, dodávku strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení:  3ks čerpadel typu 1400-AQPS-13701-89, úhel sklonu čerpacího soustrojí 45°, kapacita čerpadla 5 000 l/s, H= 2,7m. Čerpací stanice ve zkušebním provozu.

 

   Erection of pump  

Vloženo : 2016-12-20 00:00:00

Čerpací stanice El Harres, Egypt ( 2016 )

rojekce, dodávka strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu.  5 ks čerpadel 1800 AQTS, kapacita každého Q= 10 m3/sec, H = 5 m. Čerpací stanice v provozu. FAC - final akceptance certificate.

           

Vloženo : 2016-02-29 00:00:00

Změna sídla firmy divize Engineering

 

Od 18.1.2015 sídlí SIGMAINVEST spol. s r.o., divize Engineering na adrese:     Třída Kosmonutů 1103/6a 
                                                                                                                779 00 Olomouc

  

Vloženo : 2015-01-18 00:00:00

Čistírna odpadních vod Saghrad, Egypt(2013-2014)

 Městská ČOV pro 50 000 EO, průtok 5 000 m3.den-1. Od 07/ 2013  probíhá zkušební provoz.

 

  

 

Vloženo : 2014-03-18 00:00:00

Strana :  1