Print

Basic informations

Type of project

New Drainage pumping station

user

Commission range

Dodávka technologie, montáž technologie, projekční činnost

Drain 2

Pump type 1400-AQPS-1251-68
No. of units 6
Total delivery head [m] 5,1 m
Flow per unit [m3/sec] 5 m3/s
Extent of delivery DT+supervi
Year commissioned 2018

Reference description

Nová drenážní čerpací stanice. Zajišťujeme projekci, dodávku strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení:  6ks čerpadel typu 1400-AQPS-1251-68, úhel sklonu čerpacího soustrojí 45°, kapacita čerpadla 5 000 l/s, H= 5,1m. V roce 2014 byl dokončen projekt, v současnosti probíhá výstavba a montáž čerpadel.

Photogallery