Tisk

Projekce

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ:

  • projektová dokumentace pro územní řízení,
  • projektová dokumentace pro stavební řízení,
  • realizační dokumentace


DOKUMENTACE SOUVISEJÍCÍ S REALIZACÍ INVESTIČNÍCH CELKŮ

 

  • odborné studie, studie proveditelnosti
  • pasportizace stávajících investičních celků
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • provozní řády čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a úpraven vod
  • průvodní technická dokumentace staveb

 


ZÁKONY:

Dle platné legislativy ČR a EU

NORMY:

ČSN, DIN, WHO, AWA, ASME, ASTM, ANSI, API,UNIKA

Zpět