Print

Čistírna odpadních vod Saghrad, Egypt(2013-2014)

 Městská ČOV pro 50 000 EO, průtok 5 000 m3.den-1. Od 07/ 2013  probíhá zkušební provoz.

 

  

 

Stored : 2014-03-18 00:00:00
Back