Print

Čerpací stanice El Harres, Egypt ( 2016 )

rojekce, dodávka strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu.  5 ks čerpadel 1800 AQTS, kapacita každého Q= 10 m3/sec, H = 5 m. Čerpací stanice v provozu. FAC - final akceptance certificate.

           

Stored : 2016-02-29 00:00:00
Back