Print

Basic informations

Type of project

MWRI-MED Pumping station program

user

Commission range

PD+DT+M

Gharb El-Borolos

Pump type 1400-AQPS-1251-68
No. of units 5
Total delivery head [m] 5,6 m
Flow per unit [m3/sec] 5 m3/s
Extent of delivery PD+DT+M
Year commissioned 2018

Reference description

Čerpací stanice Gharb El-Borolos, Egypt

( v rámci projektu MWRI-MED Pumping Station Program)

Projekce, dodávka strojů a zařízení, dozor nad montáží, testy, uvedení do provozu. Stroje a zařízení: 5 čerpadel / převodovka / elektrický motor - úhel sklonu čerpacího soustrojí  45° . Typ a parametry čerpadla:1400 -AQPS-1251-68, kapacitě 5000 l/s, Q= 5 m3/sec, H = 5,6 m, motor : 6,6 kV ; 400 kW. Čerpací stanice v provozu - garanční provoz.
             

Photogallery